Пейнтбол

Paintball

пейнтбол

Винаги сме играли на война,
на стражари и апаши…
И войната, искаме или не,
винаги е била някъде наблизо
Как?
ПРОСТО ИЗИГРАЙ ЕДНА ИГРА !

Ето, единият играч лежи в храстите и не си показва носа. А този хитрият пък е тръгнал да ги заобиколи. А някой с вик “Ураааа, на нож!”тича под дъжд от куршуми към победата. За няколко минути трябва да измислиш тактика за битката. И за няколко минути разбираш,че не си бил прав, че целият ви взвод е “загинал”. И отново битка и отново трябва да се мисли, да се решава . Как да се държите – заедно или поотделно… Кой, рискувайки живота си, да спаси останалите? Или, жертвайки повечето играчи и давайки живота само на един, да победите всички? И чувство за победа, поражение, игрова смърт или раняване – всичко това за един ден, накуп…

Как ти бие сърцето в гърлото, ръцете и коленете се тресат преди битката. След това – мъгла – не забелязваш нищо, бягаш от укритие към укритие,падаш, ставаш, криеш се, залепваш за земята от свиренето на “патроните”, въртиш главата на всички страни, за да не те заобиколят от фланга, викаш на помощ приятел,за да те прикрие и да ти даде малка почивка за да можеш, дишайки тежко и изморено, да презаредиш патрони…

Край на битката. Край на играта! Възбуден, споделяш впечатленията си. Емоциите се изливат от теб. Чувстваш умората. Сега, ако имаш фантазия, умножавай това на реалност! Впечатляващо??? Добре, че е само игра, а “патроните”са топчета с боя! Присядаш на тревата, жадно пиеш вода, и гледайки в далечината, разбираш нещо за себе си!

Проблеми в работата? Ееее, дреболии…Та ти днес си “умирал” няколко пъти. И задължително ще се обадиш на онова приятелче, с което все не остава време да се видите.. А другата седмица задължително ще излезеш с детето… Да… Има нещо в тази игра… В края на краищата, всички са победители. Всички са живи, доволни и радостни!

Нека войната за теб бъде само в игрите! Желаем ти го от сърце!

100 бр. топчета – 25.00 лв.

200 бр. топчета – 35.00 лв.

Цената включва:
-   предпазно облекло
-   защитна жилетка
-   защитна маска
-   маркер – пушка

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Никога и при никакви обстоятелства не сваляйте защитната маска на игралното поле.Маската е единствената гаранция за съхраняването на Вашите очи.
2. На полето стреляйте само в тези,които могат да стрелят срещу Вас – не стреляйте в съдиите,в операторите,в поразените играчи,в животни в случайно минаващи.Не стреляйте извън зоната на полето.
3. Преди излизането на полето поставете на маркера си безопасна скорост – не повече от 90 метра в секунда.Извън полето задължително слагайте маркера на предпазител и затваряйте ствола с тапа.
4. Не стреляйте от упор – от дистанция, по – малка от 5 метра,топчетата могат да направят големи синини.
5. При движението внимателно си гледайте под краката – помнете, че маската ограничава виждането ви.Не се качвайте на дървета,покриви или оградени места – най – често това води до травми.
6. В случай,че някой близо до Вас е получил травма,незабавно спрете играта около пострадалия,съобщете на съдиите и медиците,помогнете им да организират евакуацията на пострадалия.
7. В играта е забранен физическият контакт с противника или ръкопашни схватки,употреба на непейнтболно оръжие .
8. Независимо от разгорещеността в играта съхранявайте спокойствие и контрол над ситуацията.Не спорете със съдията.Приемате всички негови решения по време на играта без ограничения!
9. Появяването на полето на странични лица е малко вероятно, но бъдете готови за подобни срещи.При появяване на полето на странични лица без маски незабавно прекратете огъня и ги изведете извън границата на полето.
10. При задимяване прекратете стрелбата и напуснете задименият участък.
11. Неправилното използване на маркера може да причини сериозни наранявания с непоправими последици.
12. Не разглобявайте и не премахвайте каквито и да е части от маркера.
13. Забранява се хвърлянето на предмети по опонентите.
14. Забранена е стрелба по опонент,който е извикал “убит” и е вдигнал своята пушка над главата си.
15. Никога не гледайте вътре в ствола на маркера.Никога не разчитайте на това,че Вашият маркер не е зареден.
16. Всички повреди или липси причинени при неправилно използване на зачислената екипировка и маркер се заплащат по цени на maxs-sport.com
17. Предварително Ви уведомяваме,че независимо от защитната екипировка и всички правила за безопасност понякога може да получите синини и други леки наранявания.
18. Никога и при никакви обстоятелства не сваляйте маската на игралното поле.

След подписване на инструкциите Вие носите отговорност не само за себе си, а и за хората около Вас,също така се отказвате от каквито и да било претенции към организаторите на играта.

Подпис:
/……………………………………………………/